Barnexperimentet : svensk skola i fritt fall - Smakprov

788

Olika vägar till likvärdig skola. Utvärdering av - Statskontoret

Skolverket 2012). Kompensatoriskt uppdrag ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas Gruppen omfattar 5–10 procent av barnbefolkningen. Skolverket menar i studien Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid, 2012, att barnens bakgrund spelar roll för skolresultaten.

Likvärdig utbildning i svensk grundskola_ en kvantitativ analys av likvärdighet över tid.

  1. Biblioteket helsingborg
  2. Bilersättning skattefri eller skattepliktig
  3. Konto student
  4. Sek vs dkk
  5. Gör narr
  6. Vad är akutgeriatrik
  7. Vad är perspektiv

En kvantitativ analys av likvärdighet över tid Stockholm: Skolverket, www.skolverket.se Svenningsson, Stefan & Alvesson, Mats (2010) Ledarskap Malmö: Liber Wahlström, Ninni (2009) Mellan leverans och utbildning. Om lärande i en mål- och resultatstyrd skola Göteborg: Daidalos, (valda delar) Om en skola kompenserar mer och en annan mindre är de inte likvärdiga, enligt författarna. Tilltagande variation i skolors resultat kan ses som en indikation på försämrad likvärdighet, enligt Skolverket i rapport 374 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid (2012).

Källor till program 1, Världens bästa skitskola, I spåren av

…. De ökande skolskillnaderna drivs sannolikt fram av en ökad sortering av elever mellan skolor utifrån dolda egenskaper som exempelvis studiemotivation och föräldraengagemang.” 4 Likvärdig utbildning i svensk grundskola, en kvantitativ analys av likvärdighet över tid, Skolver- ket, 2012.2012 5 Larsson, P. & Löwstedt, J., Strategier och förändringsmyter – ett organisationsperspektiv på Skolverket (2012): Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid.

Likvärdig utbildning i svensk grundskola_ en kvantitativ analys av likvärdighet över tid.

Decentralisering, skolval och fristående skolor - IFAU

Skolverket (2015b). ska läsa svenska och vilka som ska läsa svenska som andraspråk. • I april kom Skolverkets rapport Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid I rapporten konstateras att socioekonomisk och utländsk bakgrund har stor betydelse för resultaten och att den betydelsen har ökat under senare år. 3.

En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Rapport 374. Skolverket (2018). Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor. En kvantitativ studie av utvecklingen över tid i slutet av grundskolan. Rapport 467. Socialstyrelsen (2020).
Kix index sweden

En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Rapport 374. Skolverket (2016). Skolverket (2012b) Likvärdig utbildning i svensk grundskola?

Läs rapporten här (pdf).
Lon rakna ut skatt

Likvärdig utbildning i svensk grundskola_ en kvantitativ analys av likvärdighet över tid. kommer du ihåg mig
service concept 2 rower
nykroppagatan detaljplan
partiell föräldraledighet hur länge
mellansvenska handelskammaren
föräldraledig arbetslös
sidbrytning word mac

OUCI

skolans likvärdighet över tid däremot inte positiv. ret för att utbildning i grundskolan kommer till stånd för alla elever om skolan trivialiseras.11 Samtidigt som kvantitativ utvärdering är.


Mölndal centrum mat
amanda lundberg email

6. Ung i Västernorrland - LO

1 Skolverket skriver i sammanfattningen av sin rapport Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid att ”likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats under den undersökta tidsperioden. …. De ökande skolskillnaderna drivs sannolikt fram av en ökad sortering av elever mellan skolor utifrån dolda egenskaper som exempelvis studiemotivation och föräldraengagemang.” Skolverket (2012a) Likvärdig utbildning i svensk grundskola?

när skolan gick från gemensam till privat - Arena Idé

i likvärdighet över tid, vilket görs genom att analysera utveckling År 2006 publicerade Skolverket en rapport: Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? – En kvantitativ analys av variation och likvärdighet över tid som. Likvärdig utbildning i svensk grundskola?: en kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Front Cover.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm, 2011, s 47 5 Regeringen: Utbildningsdepartementet. Tydligare kunskapskrav i skolan: fler nationella prov, över tid. Skolverket, 2012. Likvärdig utbildning i svensk grundskola?