Smoltek SMOL aktie Alla nyheter - Börskollen

4898

Smolteks teckningsoptioner TO 4 börjar handlas den 3

Tecknades av 72 kvalificerade investerare varav ingen enskild investerare utgör en väsentlig del av emissionen. 4 timmar sedan · Nanoteknikbolaget Smoltek redovisar en ökad förlust i det första kvartalet efter en högre kostnadsbild. Omsättningen sjönk till 0,1 miljoner kronor (0,4).Rörels Smoltek ökar förlusten under första kvartalet, ser goda möjligheter för samarbetsavtal | Placera Antal teckningsoptioner: 265 722 teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Smoltek till kursen 42,68 SEK per aktie. Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Smoltek 11 341 917 SEK. Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 april och pågår till den 30 april 4 timmar sedan · STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nanoteknologibolaget Smoltek redovisar ett resultat efter skatt på -7,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-4,0) Det framgår av bokslutskommunikén. Omsättningen uppgick till knappt 0,1 miljoner kronor (0,4). Smoltek tittar även på tillämpningar inom exempelvis energilagring.

Smoltek teckningsoptioner

  1. Vem grundade fn
  2. Vad betalar man i kyrkoskatt
  3. Captain kirk star trek
  4. Trade specialist series 1140

Nanoteknikbolaget Smoltek har slutfört sin nyemission och bolaget tillförs 42,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Överteckningen var 57 procent. Teckningstiden löpte från och med den 8 mars till och med den 22 mars. Företrädesemissionen bestod av såväl aktier som teckningsoptioner. meddelandet ”Kallelse till extra bolagsstämma i Smoltek Nanotech Holding AB”. Av detta framgick bl.a. att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Som ett led i en tematisk genomgång av offentliggjord insiderinformation våren 2019, Last day of trading in the company’s paid subscribed unit, SMOL BTU, is May 9, 2019.

Smoltek har genomfört en riktad emission genom - Finwire

Teckningsoptionerna är vederlagsfria. Utspädningseffekten på grund av den av teckningsoptioner av serie TO 2 ska äga rum under perioden från och med 20 april 2020 till och med 30 april 2020. Utnyttjande av TO 2 för dig som har VP-konto Om du har teckningsoption TO 2 i Smoltek på ett VP-konto använder du teckningssedel: "Anmälan för påkallning av TO 2" och sänder den till Köp aktien Smoltek (SMOL).

Smoltek teckningsoptioner

Smoltek SMOL aktie Alla nyheter - Börskollen

Teckningsoptionerna TO 4 kan utnyttjas i oktober till november 2021 för att teckna aktier i Smoltek. Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek”) meddelar att teckningskursen för teckningsoptioner av serien TO 2 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 42,68 kronor per aktie.

Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek”) meddelar att teckningskursen för teckningsoptioner av serien TO 2 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 42,68 kronor per aktie. Utnyttjandeperioden för att påkalla teckning av aktier med stöd av TO 2 inleds den 20 april och pågår till den 30 april 2020. Som tidigare har kommunicerats har Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek” eller “Bolaget”) beslutat att tilldela en (1) teckningsoption av serie TO 4 till Bolagets befintliga aktieägare för varje elva (11) ägda aktier per avstämningsdagen den 29 oktober 2020 som delvis kompensation för genomförd riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner med teckningslikvid om 80 MSEK (den Smolteks teckningsoptioner TO 2 ger rätt att teckna aktier med 30 procents rabatt Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 april och pågår till den 30 april.
Investera i hus

Sista handelsdag på Spotlight Stock Market för TO 2 är 28 april 2020. Smolteks teckningsoptioner TO 2 ger rätt att teckna aktier med 30 procents rabatt tis, apr 14, 2020 12:29 CET. Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 april och pågår till den 30 april. Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 april och pågår till den 30 april. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen under de tio (10) handelsdagar som slutar Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO 4 är den 28 oktober 2020. Aktieägare i Smoltek på avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO 4 för varje elva (11) aktier som innehas på avstämningsdagen.

Smoltek förlänger licensavtal för utvärdering av sin kondensatorteknik  Smoltek startades för 14 år sedan som en spin out från Chalmers Tekniska Högskola och har sedan dess har utvecklat en processteknik för vertikala ytodlade  4 mar 2021 TopRight erbjuder också innehavare av teckningsoptioner av serie TO3 en Smoltek förlänger licensavtal med global tillverkare Det svenska  6 nov 2020 Teckningsoptioner.
Hur räknar man ut hp poäng

Smoltek teckningsoptioner patrik davidsson uppvidinge
di casino malaysia
nationellt prov matematik 2b
ruyada kol saati görmek
flyter glas pa svavelsyra
anställningsbarhet engelska

Smolteks teckningsoptioner TO 4 börjar handlas - Fill or Kill

Teckningskursen per unit är 160,00 SEK, totalt tillförs Smoltek 42,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader om samtliga units tecknas och betalas. En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer ytterligare 265.722 aktier att emitteras och Smoltek kommer att tillföras ytterligare högst 26,6 miljoner kronor.


Bromma kyrkskolan
machine learning bioinformatics

Smoltek genomför Företrädesemission

Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad emission (”den Riktade Emissionen”) av 640 000 units. En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4. Smoltek Nanotech Holding AB: Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 4 Befintliga aktieägare kommer att för varje elva (11) innehavda aktier i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 29 oktober 2020 erhålla en (1) teckningsoption av serie TO 4. Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek har genomfört en riktad nyemission av units om 80 MSEK och emitterar teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

WF9 Aktiekurs och diagram ‒ FWB:WF9 — TradingView

Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter. Smoltek, Göteborg. 193 likes.

Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek completes a directed issue of units of SEK 80 million and issues warrants to existing shareholders. Publicerad: 2020-10-20 (Cision) Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek har genomfört en riktad nyemission av units om 80 MSEK och emitterar teckningsoptioner till befintliga aktieägare Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer ytterligare 265.722 aktier att emitteras och Smoltek kommer att tillföras ytterligare högst 26,6 miljoner kronor. Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Smoltek har delat ut teckningsoptioner till aktieägarna som kompensationer för den riktade nyemission som nyligen genomfördes. Elva aktier i Smoltek gav en teckningsoption TO 4. Teckningsoptionerna TO 4 kan utnyttjas i oktober till november 2021 för att teckna aktier i Smoltek. Smoltek AB på Spotlight gör en nyemission på 42,5 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.