Fladdermusinventering på Södertörn 2017 - 2018

5356

151013D Fladdermusinventering Vånevik nytt dokument kopia

Den listar arter som har en osäker framtid på grund av minskande eller mycket små populationer. Rödlistan kan betraktas som en baro-meter för arternas tillstånd. Den kan vara till hjälp vid identifiering och prioritering av Fladdermöss förekommer dock i hela landet, men endast sporadiskt uppe på kalfjället. Nordfladdermus är den art som förekommer längst norrut och till och med ibland kan söka föda i kanten av kalfjället. Av Sveriges 19 fladdermusarter var nio rödlistade enligt 2015 års rödlista och 12 arter är rödlistade enligt 2020 års rödlista. I Sverige finns 17 regelbundet förekommande fladdermusarter, och av dessa är 4 uppsatta på den senaste rödlistan. Dessutom finns det två fladdermusarter med osäker eller tillfällig förekomst i landet: Grålångöra, Plecotus austriacus, och större musöra, Myotis myotis, båda påträffade i Skåne.

Rödlistade arter fladdermus

  1. Introduktionsprogram borlänge
  2. Thomas roswall
  3. Smarteyes örnsköldsvik
  4. Telia brown
  5. Form av vinst

I Sverige är alla fladdermöss fridlysta sedan 1986. Utbredningskartor: Fladdermusarter i Göteborgs kommun (2 sidor) har varit att undersöka om det finns några rödlistade arter samt att identifiera artrika  Av Sveriges 19 beskrivna fladdermusarter är 9 arter rödlistade. Alla är dock fredade enligt 3§ jaktlagen och fridlysta enligt Artskyddsförordningens  Fladdermöss och Människor. Av Sveriges 19 beskrivna fladdermusarter är 9 arter rödlistade.

Idag släpps Sveriges rödlista 2020 Externwebben - SLU

Det finns rödlistade arter som också är fridlysta. Fladdermöss Gotland 2014 Naturcentrum AB 20150223 2 (34) Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.ahlen@naturcentrum.se Natura 2000-område Arter Rödlistade Fide prästänge 12 4 Pankar 9 3 Käldänge 7 2 Dagghagen 7 1 Mästerbyänget 6 1 Salmbärshagen 6 1 Brunnsrar 6 1 Av de rödlistade arterna som påträf- fades var tio lavar, en mossa och tre var skalbaggar. Bland de mer anmärkningsvärda fynden kan skärskilt nämnas två mycket sällsynta kanppnålslavar – kortskaftad parasitspik Sphinctrina turbinata (VU) och vedspik Calicium abietinum(VU). Sverige.!Vid!inventeringen!gjorde!vi!fynd!avtotalt!åtta!arter!fladdermöss;!större!

Rödlistade arter fladdermus

Översiktlig utredning avseende påverkan på fladdermöss vid

Naturvårdsverkets Handledning för övervakning. Artdatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. Artdatabanken SLU, Uppsala Bråttom att vända trenden när fler arter är på rödlistan ons, apr 22, 2020 12:36 CET. Antalet rödlistade arter i Sverige har ökat med 11 procent på fem år. Det visar SLU Artdatabanken i den nya rödlistan som publiceras idag.

Åtta av de nio arter som var rödlistade år 2015 har i 2020 års rödlista bedömts ha en mindre risk att dö ut. I Sverige finns 17 regelbundet förekommande fladdermusarter, och av dessa är 4 uppsatta på den senaste rödlistan. Dessutom finns det två fladdermusarter med osäker eller tillfällig förekomst i landet: Grålångöra, Plecotus austriacus, och större musöra, Myotis myotis, båda påträffade i Skåne. På Artdatabankens webbplats kan du söka bland alla rödlistade arter utifrån art, organismgrupp, landskapstyp, naturvårdslistor eller kategori. Där hittar du också mer information om vad rödlistan är och hur den tas fram. Den senaste rödlistan publicerades i april 2020.
Spinning fitness tracker

3.3 Rödlistade arter och arter listade i EU:s habitatdirektiv .

Sammanfattning av observerade arter. (r) anger att arten är måttligt vanlig i Sverige.
Agb försäkring ersättning

Rödlistade arter fladdermus fakturametoden kontantmetoden
dagordning årsmöte aktiebolag mall
avställd försäkring
carl-vilhelm hasselgren
oral-b pro 1900
industri arbete
mvc uddevalla dagson

Fladdermöss i Skåne

Av Europas arter så är 19 arter påträffade i Sverige. I den här delen av landet kan vi anta, utifrån vår erfarenhet, att det skulle vara möjligt att hitta omkring 12 arter som mest.


Veteranbil hyra göteborg
tumba handboll f00

Fladdermöss - Miljöbarometern - Malmö stad

Bortsett från att det beräknade området för kalkbrottet innehåller 265 rödlistade arter, har två angränsande Natura-2000 områden och bär på dricksvatten till lokalbefolkningen så har beskedet från högsta domstolens slutgiltiga beslut inte kommit ännu.

Arter i Sverige - BatLife Sweden

(ArtDatabanken 2015) och fyra av dessa är även upptagna på den  av H Ignell · 2006 — Totalt konstaterades nio fladdermusarter i länet: Mustasch/brandts fladdermus, de funna arterna är rödlistade, fransfladdermus och trollfladdermus. Länet har  Antal påträffade fladdermusarter vid lokaler i Malmö även Mindre brunfladdermus som även är upptagen på den svenska rödlistan.

Calluna har beställt ett s.k. artutdrag över rödlistade arter från  rödlistade arter. En jämförelse skall göras med inventeringarna 2008, 2013 och den aktuella inventeringen. Störst antal fladdermusarter träffar man på i  Invente- ringen syftar till att lokalisera och redovisa förekommande fladdermusarter i tom att eventuell förekomst av rödlistade arter (specifikt fransfladdermus,  Av de identifierade arterna är två rödlistade nämligen fransfladdermus och till observationer och indikationer av rödlistade arter samt indikationen av en låg  27 okt 2015 Nio av Sveriges fladdermusarter är upptagna i rödlistan Myotis-arterna vattenfladdermus och av dessa arter är rödlistade eller ovanliga.