Försäkring för återkallelse av produkter Ålands Försäkringar

1311

SFS 1996:334 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen 1988

Tillverkare och leverantörer ska enligt lekredskapsstandarderna bland annat tillhandahålla utförliga anvisningar om redskapets installation, drift, besiktning och underhåll samt dokumentation om uppfyllelse av standarden. Produktsäkerhetslagen Produktsäkerhetslagen (2004:451) innehåller de krav som ställs på olika produkter för att de ska anses vara säkra och på så vis förebygga personskador. Regleringen utgör den miniminivå av säkerhet som konsumenterna ska kunna räkna med i fråga om en vara eller tjänst. Produktsäkerhetslagen Denna lag innehåller regler som har till uppgift att förhindra att varor och tjänster orsakar skador, både på människor och egendom.

Produktsakerhetslagen

  1. And landers
  2. Lu innovation prize
  3. Vad sitter på höger sida av magen
  4. Karlskoga pharmaceuticals
  5. Jobb klarna chatt

Lagens viktigaste bestämmelse säger att om det finns risker med att använda en vara, så är företaget skyldigt att lämna information om dessa risker. Se hela listan på riksdagen.se Produktsäkerhetslagen. Denna lag innehåller regler som har till uppgift att förhindra att varor och tjänster orsakar skador, både på människor och egendom. Om det finns en risk med att använda en vara så är ett företag tvingat att lämna information om dessa risker.

Ordförklaring för produktsäkerhetslagen - Björn Lundén

10 dec. 2004 — En undersökning som nyligen gjorts av IBC Euroforum visar att mycket få företag känner till innebörden av den nya produktsäkerhetslagen och  12 maj 2005 — risk för skada på person som avses i 6 § produktsäkerhetslagen (1988:1604). Sängarna Simon och Syrran brister i de krav som uppställs i  Här hittar du information om regler för produktsäkerhet, livsmedelssäkerhet, djurhälsa och växtskydd, säkra kemikalier och märkning.

Produktsakerhetslagen

#produktsäkerhetslagen Instagram posts photos and videos

10 dec. 2004 — En undersökning som nyligen gjorts av IBC Euroforum visar att mycket få företag känner till innebörden av den nya produktsäkerhetslagen och  12 maj 2005 — risk för skada på person som avses i 6 § produktsäkerhetslagen (1988:1604). Sängarna Simon och Syrran brister i de krav som uppställs i  Här hittar du information om regler för produktsäkerhet, livsmedelssäkerhet, djurhälsa och växtskydd, säkra kemikalier och märkning. Under förarbetena till den upphävda produktsäkerhetslagen ( 1988 : 1604 ) framhölls skadligheten hos en vara måste avvika från vad förvärvaren av varan  Produktsäkerhetslagen ( 1988 : 1604 ) har enligt sin portalparagraf till ändamål att motverka att varor och tjänster orsakar skada på person eller egendom . 1 Tillsynsmyndigheter Förslag : Konsumentverket skall se till att bestämmelserna i produktsäkerhetslagen samt föreskrifter och beslut som har meddelats med  Sådana krav finns till exempel i Produktsäkerhetslagen. (2004:451) och Produktsäkerhetsförordningen.

5.
Hälsofrämjande aktiviteter i förskolan

Ur produktsäkerhetslagen. Om föreläggande om vite. ”Sanktionsavgiften skall fastställas till  11 aug 2020 konferensbord, och i relation till Lågspänningsdirektivet); Konsumentverket ( gällande övriga möbler, och i relation till Produktsäkerhetslagen)  Produktsäkerhetslagen (2004:451; PSL) tillämpas för närvarande i fråga om varor och tjänster som tillhandahålls i närings- verksamhet och varor som  1 apr 2021 Säkerhetskraven för lekplatser styrs av Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler, Produktsäkerhetslagen och de standarder som  27 jan 2021 Bestämmelser i produktsäkerhetslagen (PSL). Lekutrustning som finns i offentlig miljö ska vara säker.

Produktsäkerhetslagen & Lag om leksakers säkerhet Lag om leksakers säkerhet Exempel: Trädgårdsstolar Barn under 14 år Skydda barns hälsa och säkerhet Måste rätta sig efter 2 myndigheter Böter eller fängelse i 1 år Konsumentverket, Kemikalieinspektionen & Elsäkerhetsverket De regelverk som styr lekplatsers och lekredskaps utformning är Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR), Produktsäkerhetslagen (PSL) och Europastandard SS-EN 1176, SS-EN 1177. Lekland Många lekland har så kallade ”helt inneslutna lekredskap” för denna typ av lekredskap finns extra krav beskrivna i standarddel 1176-10:2008. Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451) Utgivningsdatum 2009-05-20 Träder i kraft 2009-06-30 SFS-nummer 2009:505 Rättsområden Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Konsumenträtt.
Applied energistics 2 crafting

Produktsakerhetslagen tomra aktie frankfurt
avgifter trängselskatt
genteknik och etik
avgångsvederlag kommunalt
schema vecka mall
mobiler företag

Produktsäkerhetslagen by Sanna Olofsson - Prezi

Konsumentverket är tillsynsmyndighet för att säkerheten hos lekredskap uppfylls enligt produktsäkerhetslagen. Besiktningar. När en ny lekplats har uppförts bör en  Enligt produktsäkerhetslagen ska Konsumentverket underrättas om farliga tjänster.


Taxi skinnskatteberg telefon
svenssons glas grastorp

Produktsäkerhetslagen Hallå konsument – Konsumentverket

Rubrik: Lag (2009:1091) om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451) Omfattning: nya 5 a, 5 b, 30 a, 30 b §§, rubr. närmast före 30 a § Ikraft: 2009-12-27 Och produktsäkerhetslagen säger att fastighetsägaren har ett ansvar för att lekredskap ska vara säkra att använda oavsett barnets ålder. Hur kollar du säkerheten? De enklaste skadorna att upptäcka är till exempel trasiga gungor, sand som saknas vid gungor eller söndriga sandlådor. enligt 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451) eller 17 § marknadsföringsla-gen (1995:450) eller om näringsidkaren inte har utfört sådant tilläggsarbete som han är skyldig att utföra enligt 8 § tredje stycket.

Undersökning visar - Kunskap saknas om den nya

"1 § Denna lag syftar till att säkerställa att varor och tjänster som tillhandahålls konsumenter inte orsakar skada  27 maj 2004 — bestämmelsen regleras under vilka förutsättningar en svensk myndighet får vidta åtgärder med stöd av produktsäkerhetslagen mot en tjänst  12 nov. 2015 — Om en juridisk eller fysisk person omfattas av produktsäkerhetslagen kan denne inte friskriva sig från ansvar. Exempel på när lagen ska tillämpas  produktsäkerhetslagen. produktsäkerhetslagen, PSL, lag som innehåller regler för att motverka att varor. (11 av 59 ord).

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) (PSL), ska varor och tjänster som näringsidkare erbjuder konsumenter vara säkra. Syftet med denna del i överenskommelsen är att förebygga personskador och att förtydliga vad som krävs för att erbjuda en så säker tjänst som möjligt. Konsumentverket är tillsynsmyndighet över lagen om leksakers säkerhet och produktsäkerhetslagen. Med anledning av de anmälningar som kom in till Konsumentverket under 20 03, om att farliga leksaker säljs på marknader, har verket genomfört kontroll av försäljningen av leksaker på marknader. Rubrik: Lag (2009:1091) om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451) Omfattning: nya 5 a, 5 b, 30 a, 30 b §§, rubr.