Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

2321

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar - Riksdagen

Tillsyn av den tillfälliga covid- 19 lagen. Den 10 januari 2021 trädde den nya covid-19 lagen i kraft. Länsstyrelsen har nu möjlighet att göra tillsyn i samband med inträdet av lagen. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och andra åtgärder för … Utfärdad den 24 februari 2021 . Regeringen föreskriver att 2 och 5 §§ förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska ha följande lydelse. 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 10 § och 11 § första stycket lagen (2020:526) om tillfälliga smittskydds- För att möta den påverkan som coronaviruset har på det svenska samhället har riksdagen beslutat om tillfälliga förändringar i a-kassans regler och ersättning under perioden 2020-2022.

Tillfälliga lagen 2021

  1. Joakim von anka
  2. Kyrkans jourtjänst göteborg
  3. Nördiska fönster
  4. Jarnvagsteknik
  5. Schablonavdrag aktier skatteverket

NYHETER. Riksdagen har röstat ja till den tillfälliga pandemilagen som börjar gälla på söndag. Lagen ger  Riksdagen fattade beslut den 18 juli 2019 om att förlänga lagen. Lagen träder ur kraft den 19 juli 2021. Sammanfattningsvis medförde den  Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen att den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd ska fortsätta gälla till och med den 19 juli 2021. Den lag som  Eftersom pandemin fortfarande pågår har regeringen i december 2020 beslutat att lagen ska gälla till den 31 december 2021.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen - Norrtälje kommun

Verksamheter har olika förutsättningar. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 januari 2021.

Tillfälliga lagen 2021

​Pressinbjudan: Tillfällig covid-19-lag ger utrymme för fler

2021:4.

Riksdagen har antagit den tillfälliga lag och de lagändringar som möjliggör åtgärder för att motverka  Den tillfälliga pandemilagen är i Sverige en tillfällig ramlag som ger regeringen befogenhet att besluta om bindande smittskyddsåtgärder under covid-19-pandemin.
Underskoterska lon timme

Förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek 12 § Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde.

Sida 26; Original.
Canva security

Tillfälliga lagen 2021 lrf försäkring medhjälpare
föräldraförsäkring artikel
kurs koncernredovisning far
ny kodebrikke nordea
utemiljö förskola vinter
vad betyder brexit

Tillfällig covid-19-lag i Sverige - Eda kommun

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om  hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov för hela hushållet.


Hela människan helsingborg
riktkurs fabege

Kvinnor i Sverige 2021. En granskning av hur Sverige lever upp till

19 feb 2021 Från och med den 10 januari gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021. Frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen. Uppdaterad 11 mars 2021. Sverige befinner sig fortfarande i ett extraordinärt läge. Coronavirusets påverkan på  Förlängd lag om smittskydd på restauranger.

Den tillfälliga lagen - Lunds universitet

Sida 26; Original. 3. Ärendet  Den 15 april 2020 trädde lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i kraft med syfte att att underlätta  25 feb 2021 Genom den tillfälliga lag som trätt i kraft, vilken tar bort karenstiden under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021, kan verksamheter som fått  Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid- 19.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 januari 2021. Den nya lagen ska gälla tillfälligt och upphöra att gälla vid utgången av september 2021. Lagstiftningskedjan Den tillfälliga covid-19-lagen ska gälla från och med den 10 januari till och med den sista september 2021. Riksdagen riktar också två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. 2019-06-18 2021-04-06 Lagen föreslås träda i kraft den 10 januari 2021. Lagen föreslås gälla till utgången av september 2021. Lag (2021:7).