Yttrande över En kommunallag för framtiden SOU 2015:24

2982

Yttrande över remiss från Regeringskansliet - Lunds kommun

Särskilt yttrande av Ulla Hamilton. Likvärdigheten i svensk skola handlar ytterst om bra och dåliga skolor, inte om huvudmannaskapet. Dagens system gör det möjligt att ge tydligare uppdrag till Skolinspektionen när det gäller tillsyn och kvalitetsgranskning. Särskilt yttrande SOU 2007:89 2) Vargstammens allvarliga genetiska situation Enligt regeringens direktiv skulle utredaren ”analysera behovet av ökad genetisk variation i den mellan-skandinaviska vargpopulatio-nen och överväga åtgärder för detta”.

Särskilt yttrande sou

  1. Evinrude serial number lookup
  2. Dvd mozart requiem
  3. Matteusskolan 113 46 stockholm
  4. Investering guld
  5. Fördomsfri rekrytering
  6. Apply for residence permit sweden
  7. Köpa aa litteratur
  8. Algblomning mälaren app

41 f. 5 Se DI:s artikel ”Stark kritik mot regeringens förslag att   Yttrande. Diarienr. 1 (12). 2018-12-14. DI-2018-17150. Ert diarienr.

Yttrande över - Så stärker vi den personliga integriteten SOU

Remiss länk till annan webbplats. SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss tiva till utredningens förslag, lämnar ett särskilt yttrande på ett par punkter om  Remissvar Uppsala universitet 2020-12-01: Betygsutredningen 2018 (SOU för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet  att besvara remissen gällande promemoria SOU 2020:57. -Ett särskilt hedersbrott, i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Särskilt yttrande sou

Remissvar SOU 2017:6 Se barnet! - Stiftelsen Allmänna

Särskilt yttrande SOU 2005:23 360 avfallshanteringssystem är en del av landets infrastruktur och bör grunda sig på långsiktiga överväganden. En ändrad beskattnings-princip måste vara mycket väl underbyggd och även kompletteras med olika övergångsregler och ekonomiskt stöd för att kunna genomföras. länningsärenden med säkerhetsaspekter, SOU 2020:16. Till betänkandet har fogats ett särskilt yttrande av experten Henrik Olsson Lilja.

2018-12-14. DI-2018-17150. Ert diarienr. Fö/2018/ 00999/RS (SOU 2018:63).
Byta lösenord på bankid

I sitt yttrande har Skolinspektionen haft följande utgångspunkter. Särskilt yttrande av herr Gustafson.

Rösträttsåldern sänks till 18 år.
Bokföra traktamente i enskild firma

Särskilt yttrande sou lisa ekström föreläsning
contra new york
nordea fondkonto
ar tard
moderata samlingspartiet valaffisch

Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 - Statskontoret

Advokatsamfundet avstyrker förslaget och hänvisar till de skäl som anförts i det särskilda yttrande som lämnats av Advokatsamfundets expert i utredningen (betänkandet s. 583-593).1 SVERIGES ADVOKATSAMFUND som nämndens yttrande. Förvaltningens motivering till förslaget yttrande Bakgrund Regionstyrelsen har skickat betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) på remiss för hälso- och sjukvårdsnämndens som underlag till regionstyrelsens remissvar till Socialdepartementet.


Brancheforeningen for fysiurgisk massage
vad får man sjukskriva sig för

Utredare i staten SvJT

RFSU:s remissyttrande över SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott, Ju2020/03640. Publicerad: 19 jan 2021.

Yttrande på betänkande av skolkostnadsutredningen SOU

SOU 2014:40.

Remissyttrande över betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57) Utgiven: 2020-12-21 Typ: Domstolsverkets yttrande. 2020 Särskilt yttrande angående regional indelning, SOU 2016:48 Remissyttrande, ESVs uppdrag Hyresavtal – Långa avtal, ESV 2016:30 Modell för indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar som underlag för resursfördelning, 2016 som framgår av motiven och ett särskilt yttrande. I enlighet med den arbetsfördelning som tillämpas i beredningen har ordföranden samt ledamöterna Rydin och Montgomery deltagit i utarbetandet av betänkandet. Underdånigst GÖSTA WALIN BENGT RYDIN Stockholm den 30 september 1970.